Moottorikelkkailu

Moottorikelkkailu

Kelkkailun aloittaminen sai alkunsa noin kaksikymmenen vuotta sitten kun löysin edullisen ja hyväkuntoisen kelkan Kuopiosta. Harrastustoimintaan olen käyttänyt sitä hyvin monipuolisesti, mutta parhaiten se on toiminut apuvälineenä talvikalastuksessa. Myös omassa pihapiirissä olevan hiihtoladun kunnostaminen on sillä pelkkää leikkiä. Hyötykäyttöön olen kelkkaa käyttänyt polttopuidenpuiden ja sahapuiden ajossa. Hyvin suunniteltuna kapeilla reiteillä puunajo sujuu kuin ennen vanhaan hevosella metsää säästäen.

Hiihtoladun pohjustusta.

Luonnonsuojelijat ovat kritisoineet moottorikelkkailua luontoa rasittavana harrastusmuotona, mutta uutta moottoritekniikkaa soveltaen päästään hyvin kohtuullisiin päästöarvoihin ja katson kelkkailulla olevan Suomessa hyvät kehitysmahdollisuudet yhdeksi suosituksi talviharrastusmuodoksi ja jopa merkittäväksi tekijäksi talvimatkailulle. Maakuntamme monipuoliset luonnonolosuhteet tarjoavat komeat puitteet kelkkailulle ja kannustan kaikkia niin harrastajia kuin yrittäjiäkin tekemään yhteistyötä lajin kehittämiseksi. Tämän arvon ovat yrittäjät jo kauan sitten ymmärtäneet sekä Lapissa ja Savossa, joissa reitistöä on kehitetty määrätietoisesti yhteistyössä maanomistajien kanssa. Lajista kiinnostuneet saavat lisätietoa kelkkaurastosta sivuilta www.pohjoiskarjalankelkkaurat.fi.